Peixos en els núvols – 2014 – 6x29x7.5 – 8x23x8 – 5.5x21x8 cms

Peixos en els núvols - 2014 - 6x29x7.5 - 8x23x8 - 5.5x21x8 cms

Peixos en els núvols – 2014

Maria Bofill

Maria Bofill