Bibliogragia

AAVV
Arean, C-,
Artes Aplicadas en la España del siglo XX,
Publ. El Duero, Madrid, 1967.

Nelson, G.,
Ceramics, a potte’s handbook, Holt,
Rinehart and Winston Inc., New York, 1971

Jardí, E.
L’Art Català Contemporani,
Ed. Proa, editora Aymà, S:A., Barcelona, 1972

Cirici, A./ Manent, R.,
Cerámica Catalana,
Ed. Destino, Barcelona 1977.

Puig Rovira, F.X.,
Els Serra i la ceràmica d’Art a Catalunya,
Ed. Selecta, Barcelona, 1981.

Corredor Matheos, J.,
Tres mestres de la ceràmica d’Art a Catalunya.
Ed. Fira de Barcelona, 1981.

Ainaud de Lasarte, J./ Casanovas, M.A/ Martinez Cavirio, B./ Sánchez Pacheco, T./ Giral, M.D./ Zozaya, J./ Seseña, N,/ Zamora, Alvaro.,
Cerámica esmaltada espanyola,
Ed. Labor, Barcelona, 1982.

Rodríguez Aguilera, C.,
L’Art Català contemporani,
Ed. Del Cotal, Barcelona 1982.

“Gran Enciclopèdia Catalana”
Volum A-Z suplement, G.E C.,
Barcelona, 1983.

Casanovas.M.A.,
La ceràmica catalana,
Ed. Els llibres de la frontera, Barcelona, 1984.

Ràfols J.M.,
Diccionari d’artistes contemporanis de Catalunya i Balears, vol. I,
Barcelona, 1985.

Rodríguez Aguilera, C.
Arte Moderno en Cataluña,
Ed Planeta, Barcelona, 1986.

“Fons d’Art de Xarxa Cultural”,
L’Art Català Contemporani 1971-1985,

De. Xarxa Cultural, Barcelona, 1985.

Caruso, N.,
Cerámica viva,
Ed. Omega, Barcelona, 1986.

Cooper, E.
História de la ceràmica,
CEAC, Barcelona, 1987.

“Gran Larousse Catatà”, vol. II,
Edicions 62, Barcelona, 1990.

“To build the city of DIOCE whose terraces are colour stars”
Ed. Centro Tibaldi, Milano. 1992.

Biffi, G. E.
Sacra Fabrica.
Milano, 1993.

Lane, P.,
Contemporary Porcelain,
Ed. A & C Back, London, 1995.

Sanchez Pacheco, T.,
Cerámica Española.
Ed. Balmes Edicions S. L. Barcelona 1995.

Sanchez Pacheco, T./ Casanovas, M.A./ Giral, D.
“Museo de Cerámica”,
Colección Iber Caja, “Monumentos y Museos”, Barcelona 1996.

Corredor Matheos, J.
Història de l’Art de Catalunya, vol. IX
Ed. 62, Barcelona 1996

Sanchez Pacheco, T.
“Cerámica Española, Summa Artis, Historia General del Arte, Vol. XLII.
Ed. Espasa Calpe, S.A., Madrid 1997.

F. Speight, C. – Toki, J.
Hands in clay,
Mayfield Publishing Company
Mountain View, California – London – Toronto. 1998.

Lane, P.
Ceramic Form
A & Black Ltd., London, 1998.

Casanovas, M.A.
Breu història de la ceràmica catalana.
Barcelona, 2002

Ostermmann, M.
The Ceramic Surface,
A & Black Ltd., London, 2002.

Lane. P.
Contemporary Studio Porcelain
A & Black Ltd. London, 2003.

Wardell, Sasha.
Porcelain and Bone China
The Crowood Press, Wiltshire, England 2004.

Instituto de Artes Plásticas,
30 años de Vanguardia,1977 – 2007,

Universidad Veracruzana
Fonca – Conaculta. Veracruz, Mexico, 2007.

Casanovas, M.A.
Els segles XX i XXI a les col.leccions del Museu de Ceràmica de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona – Institut de Cultura, 2008 .

Maria Bofill

Maria Bofill